Články - Vzdělávací filmy |Alena Grygová Distribuce

Články

Chcete znát tajemství rychlého učení?

20. června 2011, 12.59

"Jediná schopnost, která v novém století nikdy nezestárne, bude schopnost učit se novým vědomostem." (Peter Drucker).

 

Čím více budete vědět a znát, tím více budete schopni správně se rozhodovat! Učení a vzdělávání je základ kvalitního života.

Většina úspěšných lidí má klinicky diagnostikovanou dyslexii nebo hyperaktivitu. Přesto jsou neustále schopni podávat nadprůměrný výkon. Dokážou proměnit svůj mozek ve vysoce výkonný stroj.

Někdy stačí pouze jediná informace, kterou jste postřehli skrze čtení, učení, poslouchání, navštěvování kurzů nebo skrze rozhovory s lidmi. Pouze jedna jediná informace může změnit celý váš život. Proto je neustálé učení a vzdělávání nezbytné pro úspěch ve 21.století.

Vzdělávací systém na školách je pro většinu lidí tak hrozný a nudný, že když tím vším projdeme, řekneme si:„Ještě, že už to mám za sebou. Už nikdy se nechci nic učit." Těšíme se na to, až vypadneme ze školy a začneme žít svůj život. Právě jsme prošli hrozným obdobím učení a těšíme se, co nás čeká dál.

Ale vzdělávání a učení je jednou z věcí, které přináší opravdové potěšení, pokud je děláme dobře. Průměrný člověk má schopnost

pamatovat si dvakrát, třikrát nebo dokonce pětkrát více, než kolik si pamatuje nyní. Musí se prostě naučit, jak.

Audioprogram "Tajemství rychlého učení" vám pomůže:

 • naučit se metodu, díky které můžete přečíst knihu za 60 minut a pamatovat si 80% z toho, co jste četli
 • maximalizovat mozkovou kapacitu
 • zvýšit své IQ až o 25 bodů
 • naučit se rychle cizí jazyk tak, abyste se domluvili
 • přečíst až 1.000 slov za minutu a všechno si zapamatovat
 • proměnit učení na zábavnou činnost
 • pomocí svých přirozených schopností dosáhnout neuvěřitelných výsledků
 • naučit se jíst potraviny podporující duševní výkon

 

 

 

Jak má vypadat firemní web

5. prosince 2010, 12.55

Firemní web - k čemu je dobrý?

 • Firemní web má v podstatě pouze jeden účel. Má nahradit kamennou prodejnu, kancelář nebo provozovnu. Je to místo, kde se setkáváte s potenciálními zákazníky nebo klienty.
 • Web musí být vybudovaný tak, aby byl srozumitelný pro vašeho zákazníka, aby mu rychle ukázal to, co hledá.

Problém č. 1 - cílová skupina

 • Vlastníte-li kamennou prodejnu např. s obuví, asi vás příliš nenadchne, když k vám zabloudí zákazník, který zrovna nutně potřebuje koupit pračku. I kdyby takových zbloudilých zákazníků byly tisíce, pořád z nich nic nemáte. Těžko se místo pračky rozhodnou pro nové polobotky.
 • Totéž platí o webu.Proto musí být web vybudovaný tak, aby jej našla přesně vaše cílová skupina.

Problém č. 2 - vyhledávače

 • Jak se chovají vyhledávače, neboli roboty? Co nejpřesněji kopírují chování člověka, který na internetu něco hledá. Web, který je dobře čitelný pro vyhledávače, je také dobře čitelný pro člověka.
 • Co prohledává vyhledávač? Text. Proto je text nejdůležitější. Správný text na webu se zásadně liší od beletrie a článků v novinách nebo časopisech.
 • Lidé na internetu texty pouze "skenují" pohledem. Nemají chuť zdržovat se louskáním složitých vět. Mějte to vždy na mysli, když pracujete s textem.
 • Vaše stránky každou vteřinu zápasí o pozornost s miliony dalších.

Jak vybudovat nebo upravit firemní web?

 • Autor Miro Veselý probírá všechny aspekty z pohledu majitele, kterému má web
 • Největší důraz je kladen na marketingovou strategii. Kniha je plná praktických rad, jak na to.Plané teorie v ní nenajdete.

 

 

 

 

Význam vize pro úspěch v jakékoliv oblasti

30. října 2010, 11.30

 • Společným znakem nejlepších deseti procent lidí v každém odvětví je, že mají vizi. Přemýšlejí o budoucnosti většinu svého času. A přemýšlejí o ní velmi pozitivně.
 • Peter Drucker pronesl tato slova: „Velmi přeceňujeme, co můžeme zvládnout za jeden rok, ale podceňujeme, co můžeme zvládnout za pět let."
 • Představte si tedy, jak bude vypadat vašich pět následujících let. Kdyby se vaše podnikání a kariéra dotáhly do dokonalosti, jak by vypadaly? A jaký byste museli udělat první krok, aby byl váš osobní a profesionální život v budoucnu úžasný?
 • Onen propastný rozdíl mezi úspěchem a selháním je velmi prostý. Úspěšní lidé si malují vzrušující budoucnost. A poté učiní první krok, aniž by měli sebemenší záruku úspěchu.
 • Ve skutečnosti je velice pravděpodobné, že se dostaví dočasný neúspěch, protože napoprvé nic nevychází. To, co vás drží zpátky, je strach z chybných kroků, strach ze ztráty času, strach ze ztráty peněz, strach z kritiky či potíží. A tak přemýšlíte nad všemi možnými důvody, proč neudělat první krok ke změně. Avšak nejlepší lidé, jako vy, první krok udělají.
 • Vždy budete vidět pouze následující krok. Pouze jeden krok dopředu. A pokud budete postupně dělat krok za krokem, nakonec dospějete ke svému vytýčenému cíli. Jedno přísloví říká, že „slon se jí po kouskách".
 • Můžete tedy dosáhnout jakéhokoli cíle, pokud budete postupovat krok za krokem. A vždy budete vědět pouze jediné - jaký musíte učinit další krok.

 

Text je použit v titulu "Jak získat životní rovnováhu".

 

 

 

Které předsudky nám brání v efektivním využívání času?

28. října 2010, 11.23

Tři mentální bariéry, které nám brání v dobré organizaci času

 • Téměř všichni lidé budou souhlasit s tím, že dokonalé řízení času je žádoucí schopnost. Proč si tak málo lidí zaslouží přívlastek „systematický, výkonný a úspěšný"? Můžete se sami přesvědčit, že mnoho lidí prezentuje názory o řízení času, které jsou jednoduše falešné.
 • Jestliže však něčemu věříte, pak se vám ta věc jeví jako pravda. Vaše přesvědčení má za následek, že jedinečným způsobem vnímáte sebe, okolní svět a vlastní vztah k času. Negativně zabarvené názory ovlivňují myšlení a jednání v jakýchkoliv otázkách a v důsledku nabývají skutečných rozměrů. Vaše myšlenky vás utvářejí - vaši osobnost i celé bytí.

 

Překážka č. 1: Obavy z údajného omezení přirozenosti a spontánnosti

 • První bariéra, nebo spíše negativní myšlenkový vzorec o řízení času se týká názoru, že člověk, který je systematický, se stává chladným, vyhýbavým, bez emocí. Někteří lidé se domnívají, že když se stanou více výkonní a efektivní, ztratí spontánnost a uvolněnost, že nebudou moci plynout s proudem, nebo upřímně a otevřeně vyjadřovat své názory. Panuje mylné přesvědčení, že dobré řízení času činí člověka příliš koženým a ustrnulým.
 • Bohužel jde o zcela mylný předpoklad. Mnoho lidí používá tento předsudek jako pohodlnou výmluvu a nechtějí se podrobit disciplíně, ačkoliv vědí, že by to měli udělat.
 •  Ve skutečnosti nesystematičtí lidé nejsou zcela spontánní, protože jednoduše nevědí, kam směřují.Často jednají horečnatě a chaoticky. Nezřídka jsou vystaveni silnému stresu.
 • Zdá se, že čím více má člověk uspořádaný život, tím více času může věnovat skutečnému odpočinku, opravdu spontánnímu jednání, radosti ze života. Většinou lépe zvládá to, co se děje kolem.
 • Podstata věci spočívá v tom, že uspořádáte a zorganizujete všechno, co jen lze: předpokládejte nehody, snažte se vyhýbat nepříznivým okolnostem, důkladně se připravujte, a především jděte za konkrétním cílem. Čím lépe ovládnete to, co ovládnout můžete, tím snadněji budete schopni udělat v případě potřeby změnu nebo nápravu.

 

Překážka č. 2: Negativní sebehodnocení

 • Druhá mentální bariéra, která komplikuje ovládnutí schopnosti řídit čas, je nepříznivé sebehodnocení, nebo spíše "myšlenkový program". Ten je nezřídka přejímaný od rodičů a dalších vlivných lidí, se kterými přicházíme do styku v průběhu dětství a dospívání. Jestliže vám rodiče nebo učitelé neustále opakovali, že jste nepořádní, že vždy chodíte pozdě, že je pro vás typické velké nadšení, které rychlé vyprchá, že neumíte dotáhnout do konce to, co jste začali, pak je velmi pravděpodobné, že v dospělosti budete v mysli stále slýchávat ozvěnu tohoto dávného kárání - a stále věřit tomu, že je to pravda.
 • Pak máme tendenci zdůvodňovat: „Už jsem prostě takový", nebo „Vždycky jsem byl takový". Ve skutečnosti se nikdo nerodí jako nepořádník nebo hlupák, ale ani jako obratný a produktivní člověk. Schopnost řídit čas a další kladné osobní vlastnosti získáváme učením a uplatněním takto nabytých poznatků v praxi. Jestliže někdo špatně využívá čas, pak se to může odnaučit. Postupem času lze nevhodné návyky nahradit těmi lepšími.

 

Překážka č. 3: Názory, které omezují

 • Třetí bariéra spočívá v udržování mylného přesvědčení, neboli tzv. sebeomezujících názorů. Mnoho lidí se domnívá, že nemá talent na dobré řízení času. Často se domnívají, že za to může původ nebo dědičnost. A přitom žádné geny ani chromozomy neurčují to, zda někdo špatně nebo dobře nakládá s vlastním časem. Neexistuje vrozená genetická vada, která má za následek, že člověk podléhá chaosu ve vlastním životě. On sám ve velké míře vědomě ovlivňuje své jednání a chování.
 • Zde je příklad, který dokládá, že úroveň motivace a síla touhy ve značné míře určují to, co děláme. Představte si, že vám někdo nabídl obrovskou sumu peněz, jestliže během následujících třiceti dnů dokážete dokonale zorganizovat své povinnosti. Předpokládejme, že po celý měsíc vás bude doprovázet odborník s notesem a kamerou. A po uplynutí třiceti dnů - pokud jste svůj čas využili dobře a efektivně a každý den pracovali s plným nasazením - získáte odměnu. Máte dost síly na takový výkon? Zcela určitě.

 

Ve skutečnosti odpovídající motivace by způsobila, že byste se stali jedním z nejvýkonnějších, nejproduktivnějších, nejsystematičtějších a nejsoustředěnějších lidí na světě. A po měsíci praxe optimálního využívání času byste ovládali návyky k produktivitě a pracovitosti, a ty by vám přinášely ovoce do konce života.

 

 

 

Komentáře zákazníků

 • "Tajemství neodolatelného milence" - Zo začiatku som mal pochybnosti, čo mi tento program dá! Postupne som sa však stotožňoval s myšlienkou, že mi jednotlivé kapitoly dávajú stále viac a hodnotných, použiteľných informácií... Za seba... odporúčam... Skús, sám uvidíš. Stano

  Stano, 27.12.2021

 • "Tajemství neodolatelného milence" - Dost to změnilo můj pohled na vztahy. O mnoha věcech jsem si myslel pravý opak. Ale funguje to.

  Petr K., 11.10.2021

 • "Tajemství neodolatelného milence" - Co říct, jak moc jsem se mýlil. Škoda, že jsem tyhle informace neměl dříve." Luboš

  Luboš, 23.06.2021

 • Všechny tituly nabízené touto firmou by si měli poslechnout povinně všichni lidé, když dosáhnou věku tak 18-20 let. Martin Koreček

  Martin, 22.3.2021

 • Neváhejte si koupit všechny tituly na jednom harddisku ve výhodné nabídce zde, když si to vše poslechnete, skoro se stanete novým člověkem :-) s majiteli mne žádná vazba nepojí, ale opravdu doporučuji - než vyhodit dvacet tisíc za válení u moře, radši to dejte do toho, co vás obohatí a zůstane ve vás při opakování po celý život.

  Rostislav Siksta BIOobchod, 8.11.2020

   VÍCE KOMENTÁŘŮ    

Anketa

Prostřednictvím kterého média jste se stali našimi zákazníky?

Internetová reklama

24%

 

Vyhledávač

11%

 

Dopisní nabídka

6%

 

E-mailová nabídka

12%

 

Osobní doporučení

8%

 

Článek na Idnes.cz

6%

 

Časopis Ekonom

6%

 

Časopis Profit

6%

 

Hospodářské noviny

6%

 

Leták

6%

 

Facebook

8%

 

Počet hlasů: 5361

Aktuality

28. července 2020

Tajemství neodolatelného milence

Právě dokončujeme titul "Tajemství neodolatelného milence"

17. května 2020

Novinka To nejlepší z osobního rozvoje

Do naší nabídky jsme zařadili novinku "To nejlepší z osobního rozvoje" aneb "Převezměte kontrolu nad svou budoucností"

 

  STARŠÍ AKTUALITY   

Kontakt

Alena Grygová - Distribuce

Lidická 795, 739 61 Třinec


Tel.: +420 777 345 678

E-mail:

 

  KONTAKTY   

 RSSTwitterFacebook

Sleva na titul

Chcete - li slevu na titul získat, pak v prvním kroku objednávky - způsob platby - vyberte možnost "Online stažení".