Obchodní podmínky - Vzdělávací filmy |Alena Grygová Distribuce

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují i internetovým stránkám www.vzdelavacifilmy.cz.

"Prodávající" je Alena Grygová-distribuce, Lidická 795, 739 61 Třinec, IČ: 73264288
"Kupující" je subjekt, který s "Prodávajícím" uzavřel "Kupní smlouvu". Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo v případě stažení filmů online okamžikem zaplacení.

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.
Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému.
Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.
Podáním objednávky, která je návrhem kupní smlouvy "kupující" akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky "kupující" souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 4 písm e) užívat.
"Prodávající" se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám. "Prodávající" si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.
Vlastnické právo přechází na "kupujícího" dnem úplného zaplacení kupní ceny.
V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet "prodávajícího" se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet "prodávajícího".

 

III. Platební podmínky

Ceny jsou platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.

 

 

IV. Ochrana osobních dat

"Prodávající" prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti lena Grygová-distribuce a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.
Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se společnost Alena Grygová-distribuce zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
"Kupující" využíváním služeb společnosti Alena Grygová-distribuce dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace "kupujícího", které se dále doplňují při provedení objednávky. Přístup registrovaným "kupujících" do e-shop(u) a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný "kupující".
Za zneužití přístupového hesla prodávající nenese žádnou odpovědnost.

V. Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ukončení smlouvy má za následek zrušení uživatelského účtu. V případě, kdy dojde odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny, před stažením produktu, vrátí poskytovatel cenu bezhotovostně na účet uživateli bez zbytečného odkladu.Ukončit smlouvu může uživatel na základě písemného prohlášení odeslaného na e-mail: . Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracování údajů o uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané v obchodních podmínkách.

VI. Reklamační řád

Reklamace se uplatňují v sídle společnosti 
Alena Grygová-distribuce
Lhůta k uplatnění reklamace:

1. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad nosičů CD nebo DVD nebo zakázky u "prodávajícího" bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 14 dnů od dodání zboží nebo převzetí zakázky, a to písemnou formou(e-mailem nebo dopisem) s jasným a srozumitelným popisem závady.

2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Za situace, kdy je zboží zasíláno "prodávajícímu" k reklamaci, "kupující" si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží.

VII. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

"Kupující" souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany "prodávajícího" formou informací o novinkách v nabídce a akcích určených pro stávající zákazníky.

Komentáře zákazníků

 • "Tajemství neodolatelného milence" - Zo začiatku som mal pochybnosti, čo mi tento program dá! Postupne som sa však stotožňoval s myšlienkou, že mi jednotlivé kapitoly dávajú stále viac a hodnotných, použiteľných informácií... Za seba... odporúčam... Skús, sám uvidíš. Stano

  Stano, 27.12.2021

 • "Tajemství neodolatelného milence" - Dost to změnilo můj pohled na vztahy. O mnoha věcech jsem si myslel pravý opak. Ale funguje to.

  Petr K., 11.10.2021

 • "Tajemství neodolatelného milence" - Co říct, jak moc jsem se mýlil. Škoda, že jsem tyhle informace neměl dříve." Luboš

  Luboš, 23.06.2021

 • Všechny tituly nabízené touto firmou by si měli poslechnout povinně všichni lidé, když dosáhnou věku tak 18-20 let. Martin Koreček

  Martin, 22.3.2021

 • Neváhejte si koupit všechny tituly na jednom harddisku ve výhodné nabídce zde, když si to vše poslechnete, skoro se stanete novým člověkem :-) s majiteli mne žádná vazba nepojí, ale opravdu doporučuji - než vyhodit dvacet tisíc za válení u moře, radši to dejte do toho, co vás obohatí a zůstane ve vás při opakování po celý život.

  Rostislav Siksta BIOobchod, 8.11.2020

   VÍCE KOMENTÁŘŮ    

Anketa

Prostřednictvím kterého média jste se stali našimi zákazníky?

Internetová reklama

24%

 

Vyhledávač

11%

 

Dopisní nabídka

6%

 

E-mailová nabídka

12%

 

Osobní doporučení

8%

 

Článek na Idnes.cz

6%

 

Časopis Ekonom

6%

 

Časopis Profit

6%

 

Hospodářské noviny

6%

 

Leták

6%

 

Facebook

8%

 

Počet hlasů: 5361

Aktuality

28. července 2020

Tajemství neodolatelného milence

Právě dokončujeme titul "Tajemství neodolatelného milence"

17. května 2020

Novinka To nejlepší z osobního rozvoje

Do naší nabídky jsme zařadili novinku "To nejlepší z osobního rozvoje" aneb "Převezměte kontrolu nad svou budoucností"

 

  STARŠÍ AKTUALITY   

Kontakt

Alena Grygová - Distribuce

Lidická 795, 739 61 Třinec


Tel.: +420 777 345 678

E-mail:

 

  KONTAKTY   

 RSSTwitterFacebook

Sleva na titul

Chcete - li slevu na titul získat, pak v prvním kroku objednávky - způsob platby - vyberte možnost "Online stažení".